Restaurering av gruepeis i et sæterbygg på Oppegård