Restaurering av gruepeis i sildefabrikken på Vibrandsøy